,,STATINIO STATYBOS EKONOMIKA IR SĄMATOS“ PROFESINIO PASIRENGIMO  PROGRAMA

1. Bendrieji klausimai

1.1.      Pagrindiniai terminai ir apibrėžimai naudojami apskaičiuojant statybos kainą

1.2.      Sąmatų skaičiavimo normatyvai ir jų paskirtis vykdant darbus statybvietėje

1.3.      Sąmatinių programų sudarymo pagrindiniai principai. Pagrindinės kompiuterinės programos.

2. Specialieji klausimai

2.1.  Statybos kainos apskaičiavimo etapai.

2.2.  Sustambinti statybos kainos apskaičiavimai

2.3.  Statybos kainos apskaičiavimai naudojant palyginamuosius ekonominius rodiklius.

2.4.  Detalieji statybos kainos apskaičiavimai.

2.5.  Tiesioginės statinio statybos išlaidos.

2.6.  Darbo užmokesčio išlaidų apskaičiavimo tvarka naudojant darbo užmokesčio ir medžiagų
sąnaudų normatyvus.

2.7.  Medžiagų vertės apskaičiavimai tiesioginėse išlaidose.

2.8.  Mechanizmų eksploatacinės vertės apskaičiavimai tiesioginėse išlaidose.

2.9.  Netiesioginės statinio išlaidos

 

2.10.  Netiesioginių statinio išlaidų struktūra.

2.11.  Pridėtinių išlaidų apskaičiavimo pagrindiniai principai

2.12.  Pridėtinių išlaidų paskirtis statinio statyboje.

2.13.  Statinio kainą apibendrinantys dokumentai.

2.14.  Lokalinių sąmatų sudarymo pagrindiniai principai

2.15.  Objektinių sąmatų sudarymas

2.16.  Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas

2.17.  Resursų poreikio sudarymo žiniaraščiai.

2.18.  Sklypo paruošimo statybai išlaidos suvestiniuose statybos kainos apskaičiavimuose.

2.19.  Projektavimo ir inžinerinių paslaugų kainos nustatymo pagrindiniai principai.

2.20.  Projektavimo ir inžinerinių paslaugų išlaidų struktūra

2.21.  Statybos draudimo, garantijų ir kitų išlaidų apskaičiavimai suvestiniame statybos kainos
skaičiavime.

2.22.  Užsakovo rezervo išlaidų paskirtis

2.23.  Statybvietės išlaidų apskaičiavimas ir jų paskirtis

2.24.  Sąmatų reikšmė statybos proceso dalyviams.

2.25.  Sąmatų sudarymas viešajam pirkimui.

2.26.  Palyginamųjų ekonominių rodiklių paskirtis sąmatiniuose skaičiavimuose

 

Profesinių žinių tikrinimo komisijos pirmininkas Gediminas Viliūnas