Paskaitos old

Statinio projekto dalies vadovo, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo, statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos kėlimo paskaitų tvarkaraštis
   Programos žymuo
E-163 -17-LSIS