Paskaitos

Ypatingo statinio statybos vadovų, techninės priežiūros vadovų ir PDV (skaičiuojamosios kainos bei statybos darbų organizavimo) kvalifikacijos tobulinimo mokymų
  tvarkaraštis
Specialiųjų statybos darbų vadovų, specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovų, PDV (vandentiekis, nuotekos, šildymas, vėdinimas, šilumos gamyba) kvalifikacijos kėlimo mokymų
tvarkaraštis

                                           

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų  mokymų tvarkaraštis
 PDV, specialieji darbai (elektra, automatizavimas, ryšiai, signalizacijos)
Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų paskaitų tvarkaraštis
(Statiniai, esantys kultūros objekto paveldo teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultūros paveldo vietovėje)) 
   Programos žymenys
M-075-18-LSIS, M-083-18-LSIS, M-084-12-LSIS
Programos žymenys 
M-076-18-LSIS, M-080-19-LSIS, M-081-19-LSIS
Programos žymenys
M-077-18-LSIS, M-082-19-LSIS, E-014-17-LSIS, E-017-17-LSIS
Programos žymuo
E-163-17-LSIS