Paskaitų ir egzaminų tvarkaraštis

2019 m. II pusmečio paskaitos

Eil. NR.Atestuojami specialistai (profesinių žinių patikrinimas)Kursų pradžia
1.Bendrieji statybos darbai.
Statybos vadovai, techninės priežiūros vadovai.
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalies vadovai.
2019 09 16-25
2019 11 11-20
2.Statinio statybos vadovai, spec. darbų vadovai, techniniai prižiūrėtojai, PDV dirbantys ar projektuojantys statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje2019 09 26-27
2019 11 21-22
3.Vandentiekis, nuotekos, šilumos gamyba, šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas; pastatų dujų inžinerinės sistemos.
Specialiųjų darbų vadovai, projekto dalies vadovai.
2019 09 16-26
2019 11 11-20
4.Elektrotechnika (iki 10 kV įtampos): automatizavimas, nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), apsauginė, gaisrinė signalizacija.
Specialiųjų darbų vadovai, projekto dalies vadovai.
2019 09 16-26
2019 11 11-20
5.Konstrukcijos. Projekto dalies vadovai.2019 11 06-18
6.Teisinių žinių seminaras.2019 10 11
2019 12 06
7.Teisinių žinių patikrinimas (egzaminas)2019 10 18
2019 12 13
Bendrijos direktorius Ž. Rudžionis
A. Stankūnienė, tel. 8 37 451438