Paskaitų ir egzaminų tvarkaraštis

Statybos techninės veiklos vadovų atestavimas

(profesinių žinių tikrinimas)

2021 m. II-ro pusmečio tvarkaraštis

Eil. NR.Atestuojami specialistaiData
(kursų pradžia)
1.Bendrieji statybos darbai.
Statinio statybos vadovai, techninės priežiūros vadovai.
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalies vadovai
2021 09 20 - 10 01
2021 11 03 - 19
2.Statinio statybos vadovai, spec. darbų vadovai techniniai prižiūrėtojai, projekto dalies vadovai dirbantys ar projektuojantys kultūros paveldo objektuose, kultūros paveldo statiniuose esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje2021 10 05 - 08
2021 11 23 - 25
3.Vandentiekis, nuotekos, šilumos gamyba, šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas; pastatų dujų inžinerinės sistemos.
Specialiųjų darbų vadovai, projekto dalies vadovai
2021 09 20 - 10 01
2021 11 03 - 19
4.Elektrotechnika (iki 10 kV įtampos): automatizavimas, nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), apsauginė, gaisrinė signalizacija
Specialiųjų darbų vadovai, projekto dalies vadovai
2021 09 20 - 10 01
2021 11 03 - 19
5.Konstrukcijos. Projekto dalies vadovai2021 11 03 - 11 19
6.Teisinių žinių seminaras2021 10 22
2021 11 26
7.Teisinių žinių tikrinimas (egzaminas)2021 10 29
2021 12 03