Paskaitų ir egzaminų tvarkaraštis

2020 m. I pusmečio paskaitos

Eil. NR.Atestuojami specialistai (profesinių žinių patikrinimas)Kursų pradžia
1.Bendrieji statybos darbai.
Statybos vadovai, techninės priežiūros vadovai.
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalies vadovai.
2020 vasario 26-kovo 06
2020 balandžio 08-17
2020 gegužės 28-birželio 05
2.Statinio statybos vadovai, spec. darbų vadovai, techniniai prižiūrėtojai, PDV dirbantys ar projektuojantys statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje2020 kovo 09
2020 balandžio 20
3.Vandentiekis, nuotekos, šilumos gamyba, šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas; pastatų dujų inžinerinės sistemos.
Specialiųjų darbų vadovai, projekto dalies vadovai.
2020 vasario 26-kovo 06
2020 gegužės 28-birželio 05

4.Elektrotechnika (iki 10 kV įtampos): automatizavimas, nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), apsauginė, gaisrinė signalizacija.
Specialiųjų darbų vadovai, projekto dalies vadovai.
2020 vasario 26-kovo 06
2020 gegužės 28-birželio 05

5.Konstrukcijos. Projekto dalies vadovai.2020 balandžio 08-17
6.Teisinių žinių seminaras.2020 kovo 19
2020 balandžio 30
2020 birželio 19
7.Teisinių žinių patikrinimas (egzaminas)2020 kovo 27
2020 gegužės 08
2020 birželio 26
Bendrijos direktorius Ž. Rudžionis
A. Stankūnienė, tel. 8 37 451438