Paskaitų ir egzaminų tvarkaraštis

2020 m. I pusmečio paskaitos

Eil. NR.Atestuojami specialistai (profesinių žinių patikrinimas)Kursų pradžia
1.Bendrieji statybos darbai.
Statybos vadovai, techninės priežiūros vadovai.
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalies vadovai.
vasario 26-kovo 06
gegužės 27-birželio 02 d.
2.Statinio statybos vadovai, spec. darbų vadovai, techniniai prižiūrėtojai, PDV dirbantys ar projektuojantys statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje
birželio 10 d.
3.Vandentiekis, nuotekos, šilumos gamyba, šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas; pastatų dujų inžinerinės sistemos.
Specialiųjų darbų vadovai, projekto dalies vadovai.
vasario 26-kovo 06
birželio 01-05 d.

4.Elektrotechnika (iki 10 kV įtampos): automatizavimas, nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), apsauginė, gaisrinė signalizacija.
Specialiųjų darbų vadovai, projekto dalies vadovai.
birželio 01-09 d.

5.Konstrukcijos. Projekto dalies vadovai.balandžio 15-22
6.Teisinių žinių seminaras.gegužės 19 d.
birželio 19 d.
7.Teisinių žinių patikrinimas (egzaminas)
birželio 26 d.
Bendrijos direktorius Ž. Rudžionis
A. Stankūnienė, tel. 8 37 451438