Paskaitų ir egzaminų tvarkaraštis

2019 m. I pusmečio paskaitos

Eil. NR.Atestuojami specialistai (profesinių žinių patikrinimas)Kursų pradžia
1.Bendrieji statybos darbai.
Statybos vadovai, techninės priežiūros vadovai.
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalies vadovai.
2019 01 24-31
2019 04 15-19
2019 06 03-12
2.Statinio statybos vadovai, spec. darbų vadovai, techniniai prižiūrėtojai, PDV dirbantys ar projektuojantys statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje2019 01 30-31
2019 04 15-19
2019 06 10-11
3.Vandentiekis, nuotekos, šilumos gamyba, šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas; pastatų dujų inžinerinės sistemos.
Specialiųjų darbų vadovai, projekto dalies vadovai.
2019 01 24-31
2019 04 15-19
2019 06 03-12

4.Elektrotechnika (iki 10 kV įtampos): automatizavimas, nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), apsauginė, gaisrinė signalizacija.
Specialiųjų darbų vadovai, projekto dalies vadovai.
2019 01 22-31
2019 04 15-19
2019 06 03-12

5.Konstrukcijos. Projekto dalies vadovai.2019 04 11-19
6.Teisinių žinių seminaras.2019 02 12
2019 04 30
2019 06 18
7.Teisinių žinių patikrinimas (egzaminas)2019 02 19
2019 05 07
2019 06 25

Bendrijos direktorius Ž. Rudžionis
A. Stankūnienė, tel. 8 37 451438