Paskaitų ir egzaminų tvarkaraštis

2020 m. II pusmečio paskaitos

Eil. NR.Atestuojami specialistai (profesinių žinių patikrinimas)Kursų pradžia
1.Bendrieji statybos darbai.
Statybos vadovai, techninės priežiūros vadovai.
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalies vadovai.
rugsėjo 28 - spalio 09 (nuotoliniu būdu)
lapkričio 09-16 d.
2.Statinio statybos vadovai, spec. darbų vadovai, techniniai prižiūrėtojai, PDV dirbantys ar projektuojantys statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėjerugsėjo 14-15 d. (kursai nuotoliniu būdu)
lapkričio 17-18 d.
3.Vandentiekis, nuotekos, šilumos gamyba, šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas; pastatų dujų inžinerinės sistemos.
Specialiųjų darbų vadovai, projekto dalies vadovai.
rugsėjo 28 - spalio 09 (nuotoliniu būdu)
lapkričio 09-16 d.
4.Elektrotechnika (iki 10 kV įtampos): automatizavimas, nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), apsauginė, gaisrinė signalizacija.
Specialiųjų darbų vadovai, projekto dalies vadovai.
rugsėjo 28 - spalio 09 (nuotoliniu būdu)
lapkričio 09-16 d.


5.Konstrukcijos. Projekto dalies vadovai.spalio 06-14 d.
6.Teisinių žinių seminaras.spalio 23 d.
lapkričio 27 d.
7.Teisinių žinių patikrinimas (egzaminas)rugsėjo 25 d.
spalio 30 d.
gruodžio 11 d.
Bendrijos direktorius Ž. Rudžionis
A. Stankūnienė, tel. 8 37 451438