Paskaitos

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymų tvarkaraštis

2021 m. gruodžio 6-17 d.
SV, TP, PDV

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymų tvarkaraštis

2021 m. gruodžio 6-17 d.
SV, TP, PDV (sąmatos, SDO)

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymų tvarkaraštis

2021 m. gruodžio 6-17 d.
SV, TP, PDV

Statinio projekto dalies vadovo, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo,  statinio statybos  vadovo, statinio statybos techninės priežiūros  vadovo,  statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, statinio specialiųjų statybos darbų  techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos kėlimo paskaitų tvarkaraštis

Programos žymuo:

M-077-18-LSIS, M-082-19-LSIS

Programos žymuo:

M-075-18-LSIS, M-083-18-LSIS, M-084-19-LSIS

Programos žymuo:

M-076-18-LSIS, M-080-18-LSIS, M-081-18-LSIS

Programos žymuo:

E-163-17-LSIS