Paskaitos

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymų tvarkaraštis
Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymų tvarkaraštis
Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymų tvarkaraštis
Statinio projekto dalies vadovo, statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo, statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos kėlimo paskaitų tvarkaraštis

Programos žymuo:

M-077-18-LSIS, M-082-19-LSIS

Programos žymuo:

M-075-18-LSIS, M-083-18-LSIS, M-084-19-LSIS

Programos žymuo:

M-076-18-LSIS, M-080-18-LSIS, M-081-18-LSIS

Programos žymuo:

E-163 -17-LSIS