TVARK4

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos mokymų tvarkaraštis

2021m. kovo 15 - 31d. YSSSV, YSSSTPV, PDV(VN, ŠVOK)

Programos žymuo: M-076-18-LSIS, M-080-18-LSIS, M-081-18-LSIS

DataVal., auditorijaPaskaitos tema
2021 03 15
Pirmadienis
15.15Informacija, prisijungimas prie ZOOM sistemos
15.30-17.00 Statybos produktų kontrolė ir kokybės užtikrinimas, bei vertinimas pagal 305/2011 reglamentą
17.15-18.45 Vadovavimas, lyderystė, komandinis darbas
2021 03 16
Antradienis
15.30-17.00 Garso izoliavimo statiniuose užtikrinimas ir vertinimas.
2021 03 17
Trečiadienis
15.30-17.00 A ir aukštesnės energinio efektyvumo klasės pastatų projektavimo pagrindai
17.15-18.45

Praktinis BIM metodologijos taikymas

2021 03 19
Penktadienis
15.30-17.00 Pastatų inžinerinių įrengimų valdymo sistemos
17.15-18.45 Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir jų efektyvus panaudojimas
2021 03 22
Pirmadienis
17.15-18.45 Statybos inžinieriaus veiklos efektyvumas ir rezultatyvumo didinimas
2021 03 24
Trečiadienis
15.30-17.00

Statinio (statinio dalies) projektavimo proceso reikalavimų pokyčiai, jų įgyvendinimo priemonės ir būdai

2021 03 25
Ketvirtadienis
15.30-17.00 Statinio projekto šildymo vėdinimo kondicionavimo dalies sprendinių kokybę įtakojantys veiksniai, jų pokyčiai ir praktinis taikymas
2021 03 29
Pirmadienis
15.30-17.00 Projekto pasiruošimo statybai, ekonominė ir darbų organizavimo dalys
17.15-18.45

Šiuolaikinė nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įranga (techninė, programinė) ir jai keliami reikalavimai

2021 03 30
Antradienis
15.30-17.00 Dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai (naujovės ir pažangi patirtis)
17.15-18.45 Šilumos tiekimo tinklų projektavimo bei įrengimo ypatumai (naujovės ir pažangi patirtis)
2021 03 31
Trečiadienis
15.30-17.00 Statinio buitinio ir gaisrinio vandentiekio bei nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimo technologinės naujovės ir pažangi patirtis

PASTABA: paskaitos skaitomos ir profesinių žinių egzaminas vykdomas nuotolinio mokymo sistemos ZOOM pagalba.
Kvalifikacijos kursų pažymėjimai bus atsiųsti iki 04 08 d.

Paskaitos, kurios pažymėtos raudonai, yra rekomenduojamos, klausyti neprivalomos.