TVARK3

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos mokymų tvarkaraštis
2021m gegužės 24 d.- birželio 4d. YSSSV, YSSSTPV, PDV(VN, ŠVOK)

Programos žymuo E-013-17-LSIS, E-018-17-LSIS, E-019-17-LSIS

DataPaskaitos laikasTemaDėstytojas
2021-05-24
Pirmadienis
15.15Informacija, prisijungimas prie ZOOM sistemos
15.30-17.00Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsauga vykdant statybos darbusV. Rabačius
M. Raišys
2021-05-25
Antradienis
15.30-17.00Statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodologijos taikymas statybos valdymo proceseD. Pupeikis
17.15-18.45Dinaminio energijos sąnaudų modeliavimo taikymas techninių sprendimų priėmimuiJ. Černeckienė
2021-05-26
Trečiadienis
15.30-17.00Statybos dalyvių privalomojo civilinės atsakomybės draudimo ypatumai G. Čirvinskas
2021-05-27
Ketvirtadienis
15.30-17.00Pastatų sandarumo užtikrinimas, matavimo praktika ir įtaka energinio naudingumo vertinimeK. Banionis
2021-05-28
Penktadienis
15.30-17.00Pastatų inžinerinių įrengimų valdymo sistemosG. Petrauskas
17.15-18.45 Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir jų efektyvus panaudojimasR. Valančius
2021-05-31
Pirmadienis
15.30-17.00Statinio buitinio ir gaisrinio vandentiekio bei nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimo technologinės naujovės ir pažangi patirtisJ. Vaičiūnas
17.15-18.45 Statinio statybos valdymas.
JK patirties atvejų analizė
M. Burba
2021-06-01
Antradienis
15.30-17.00 Rangos sutarčių sudarymo ir valdymo ypatumaiG. Kačinskienė
2021-06-02
Trečiadienis
15.30-17.00 Dūmų ir šilumos valdymo sistemų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai (naujovės ir pažangi patirtis)G. Andriukaitienė
2021-06-03
Ketvirtadienis
15.30-17.00 Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimasV. Gustaitienė
17.15-18.45

Statybos kainodaros pagrindai

A. Vaitkevičius

2021-06-04
Penktadienis
17.15-18.45

Projekto pasiruošimo statybai, ekonominė ir darbų organizavimo dalys

O. Viliūnienė

2021-06-07
Pirmadienis
10.00Profesinių žinių patikrinimas Komisija
2021-06-16
Trečiadienis
10.00STATYBOS TEISĖ
(seminaras)
V. Gustaitienė
2021-06-29
Antradienis
10.00Teisinių žinių patikrinimasSPSC Komisija

PASTABA: paskaitos skaitomos ir profesinių žinių egzaminas vykdomas nuotolinio mokymo sistemoje ZOOM.