TVARK2

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymų tvarkaraštis
2021 m.gegužės 24d.- birželio 4d. SV, TP, PDV (sąmatos, SDO)

Programos žymuo E-021-17-LSIS, E-020-17-LSIS, E-012-17-LSIS

DataMokymų laikasTemaDėstytojas
2021-05-24
Pirmadienis
15.15Informacija, prisijungimas prie ZOOM sistemos
15.30-17.00 Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsauga vykdant statybos darbusV. Rabačius,
M. Raišys
17.15-18.45 Betonavimo darbų technologinės naujovės ir pažangi patirtisV. Vaitkevičius
2021-05-25
Antradienis
15.30-17.00Statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodologijos taikymas statybos valdymo proceseD. Pupeikis
17.15-18.45Dinaminio energijos sąnaudų modeliavimo taikymas techninių sprendimų priėmimuiJ. Černeckienė
2021-05-26
Trečiadienis
15.30-17.00Statybos dalyvių privalomojo civilinės atsakomybės draudimo ypatumai G. Čirvinskas
17.15-18.45 Inžineriniai tyrinėjimai.
Pagrindų ir pamatų įrengimo technologinės naujovės ir pažangi patirtis
L. Ruzgys
2021-05-27
Ketvirtadienis
15.30-17.00 Pastatų sandarumo užtikrinimas, matavimo praktika ir įtaka energinio naudingumo vertinimeK. Banionis
2021-05-28
Penktadienis
17.15-18.45

Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir jų efektyvus panaudojimas

R. Valančius

2021-05-31
Pirmadienis
17.15-18.45 Statinio statybos valdymas.
JK patirties atvejų analizė
M. Burba
2021-06-01
Antradienis
15.30-17.00 Rangos sutarčių sudarymo ir valdymo ypatumaiG. Kačinskienė
2021-06-03
Ketvirtadienis
15.30-17.00 Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimasV. Gustaitienė
17.15-18.45 Statybos kainodaros pagrindaiA. Vaitkevičius
2021-06-04
Penktadienis
15.30-17.00 Savaime susitankinantys betonai ir gruntaiŽ. Rudžionis
V. Rabačius
17.15-18.45 Projekto pasiruošimo statybai, ekonominė ir darbų organizavimo dalysO. Viliūnienė
2021-06-09
Trečiadienis
10.00Profesinių žinių patikrinimas Komisija
2021-06-16
Trečiadienis
10.00STATYBOS TEISĖ
(seminaras)
V. Gustaitienė
2021-06-29
Antradienis
10.00Teisinių žinių patikrinimasSPSC Komisija

PASTABA: paskaitos skaitomos ir profesinių žinių egzaminas vykdomas nuotolinio mokymo sistemos ZOOM pagalba.