TVARK1

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos mokymų paskaitų tvarkaraštis
2021 m. kovo 15 - balandžio 1 d. YSSSV, YSSSTPV, PDV(elektra)

Programos žymenys M-077-18-LSIS, M-082-19-LSIS

Data Mokymų laikasTema
2021-03-15
Pirmadienis
15.15Informacija
15.30-17.00Statybos produktų kontrolė ir kokybės užtikrinimas, bei vertinimas pagal 305/2011 reglamentą
17.15-18.45Vadovavimas, lyderystė, komandinis darbas
2021-03-16
Antradienis
15.30-17.00Garso izoliavimo statiniuose užtikrinimas ir vertinimas.
2021-03-17
Trečiadienis
15.30-17.00

A ir aukštesnės energinio efektyvumo klasės pastatų projektavimo pagrindai

17.15-18.45

Praktinis BIM metodologijos taikymas

2021-03-18
Ketvirtadienis
17.15-18.45

Statinių ir jų elementų apsaugos nuo gaisro technologinės naujovės ir pažangi patirtis.

2021-03-19
Penktadienis
15.30-17.00 Pastatų inžinerinių įrengimų valdymo sistemos
17.15-18.45 Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir jų efektyvus panaudojimas
2021-03-22
Pirmadienis
17.15-18.45 Statybos inžinieriaus veiklos efektyvumas ir rezultatyvumo didinimas
2021-03-24
Trečiadienis
17.15-18.45

Statinio (statinio dalies) projektavimo proceso reikalavimų pokyčiai, jų įgyvendinimo priemonės ir būdai

2021-03-25
Ketvirtadienis
17.15-18.45 Išmaniosios elektros energetikos sistemos
2021-03-29
Pirmadienis
15.30-17.00 Žmonių ir transporto valdymo sistemos šiuolaikiniuose pastatuose
17.15-18.45 Projekto pasiruošimo statybai, ekonominė ir darbų organizavimo dalys
2021-03-31
Trečiadienis
17.15-18.45 Elektros sistemų stabilumo ir saugumo aspektai
2021-04-01
Ketvirtadienis
15.30-17.00 Šiuolaikinė nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įranga (techninė, programinė) ir jai keliami reikalavimai
17.15-18.45 Elektros tinklų sistemos bei elektros energijos perdavimo įrenginių įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai

PASTABA: paskaitos skaitomos ir profesinių žinių egzaminas vykdomas nuotolinio mokymo aplinkoje ZOOM.
Kvalifikacijos kursų pažymėjimai bus išsiųsti iki 04 08 d.

Paskaitos, kurios pažymėtos raudonai, yra rekomenduojamos, klausyti neprivalomos.