TVARK1

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos mokymų paskaitų tvarkaraštis
2021 m. gegužės 24 d. - birželio 4 d. YSSSV, YSSSTPV, PDV (elektra)

Programos žymenys E-014-17-LSIS, M-017-17-LSIS

Data Mokymų laikasTemaDėstytojas
2021-05-24
Pirmadienis
15.15Informacija, prisijungimas prie ZOOM sistemos
15.30-17.00Nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsauga vykdant statybos darbus.V. Rabačius,
M. Raišys
2021-05-25
Antradienis
15.30-17.00Statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodologijos taikymas statybos valdymo proceseD. Pupeikis
17.15-18.45

Dinaminio energijos sąnaudų modeliavimo taikymas techninių sprendimų priėmimui

J. Černeckienė

2021-05-26
Trečiadienis
15.30-17.00Statybos dalyvių privalomojo civilinės atsakomybės draudimo ypatumai G. Čirvinskas
2021-05-27
Ketvirtadienis
15.30-17.00Pastatų sandarumo užtikrinimas, matavimo praktika ir įtaka energinio naudingumo vertinimeK. Banionis
17.15-18.45 Šiuolaikinė statinio apsauginės signalizacijos bei gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įranga (techninė, programinė) ir jai keliami reikalavimaiM. Žilys
2021-05-28
Penktadienis
Pastatų inžinerinių įrengimų valdymo sistemosG. Petrauskas
17.15-18.45 Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir jų efektyvus panaudojimasR. Valančius
2021-05-31
Pirmadienis
17.15-18.45 Statinio statybos valdymas.
JK patirties atvejų analizė
M. Burba
2021-06-01
Antradienis
15.30-17.00 Rangos sutarčių sudarymo ir valdymo ypatumaiG. Kačinskienė
17.15-18.45 Elektros sistemų stabilumo ir saugumo aspektaiA. Jonaitis
2021-06-02
Trečiadienis
17.15-18.45 Elektros tinklų sistemos bei elektros energijos perdavimo įrenginių įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumaiR. Miliūnė
2021-06-03
Ketvirtadienis
15.30-17.00 Statybos veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų pokyčiai ir praktinis jų įgyvendinimasV. Gustaitienė
17.15-18.45

Statybos kainodaros pagrindai

A. Vaitkevičius

2021-06-04
Penktadienis
17.15-18.45

Projekto pasiruošimo statybai, ekonominė ir darbų organizavimo dalys

O. Viliūnienė

2021-06-08
Antradienis
10.00Profesinių žinių patikrinimas Komisija
2021-06-16
Trečiadienis
10.00STATYBOS TEISĖ
(seminaras)
V. Gustaitienė
2021-06-29
Antradienis
10.00Teisinių žinių patikrinimasSPSC Komisija

PASTABA: paskaitos skaitomos ir profesinių žinių egzaminas vykdomas pagal nuotolinio mokymo programą ZOOM.

Paskaitos, kurios pažymėtos raudonai, yra rekomenduojamos, klausyti neprivalomos.