Statybos inžinierius atstovaujančių organizacijų valdymo komitetas priėmė svarbius sprendimus statybos inžinierių profesinės kvalifikacijos suteikimo procesui įgyvendinti

2019 gruodžio 10 d. Įvyko trečiasis statybos inžinierius atstovaujančių organizacijų jungtinės veiklos valdymo komiteto posėdis. Posėdžio dalyviai atstovavo: Lietuvos statybos inžinierių sąjungą, Lietuvos statybininkų asociaciją, Asociaciją „Lietuvos keliai“, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungą, Lietuvos santechnikų asociaciją, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociaciją ir Lietuvos vandens tiekėjų asociaciją.

Posėdžio metu vieningai sutarta dėl tolimesnių veiksmų siekiant suteikti profesinę kvalifikaciją Lietuvos statybos inžinieriams:

Patvirtinti svarbūs statybos inžinierių kvalifikacijos suteikimo dokumentai,

Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo aprašas,

Vieninga paslaugų sutartis,

Kvalifikacijos suteikimo kainodara asmenims turintiems SPSC išduotą galiojantį kvalifikacijos atestatą,

Planuojama nuo 2020 m. vasario 01d. pradėti vykdyti statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimą specialistams turintiems galiojantį SPSC išduotą atestatą.