Statybos inžinieriams

Gerbiami statybos inžinieriai,

Šiuo pranešimu norime Jus informuoti, apie Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) šiuo metu vykdomas veiklas, susijusias su statybos dalyvių kvalifikacijos tobulinimu, žinių vertinimu, statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimu ir kitomis svarbiomis profesijai sritimis.

Dirbdami karantino sąlygomis, periodiškai nuotoliniu būdu vykdome Prezidiumo posėdžius ir sprendžiame statybos inžinieriams aktualius klausimus. Su kai kuriais iš jų norime Jus supažindinti:

  1. Lietuvos statybos inžinierių forumas 2020 atidėtas iki gegužės 29 d. formatas, dienotvarkė ir vieta nesikeičia.
  2. Kaip ir anksčiau, taip ir karantino metu nuotoliniu būdu priimame dokumentus kvalifikacijos atestatų įgijimui, vykdome registraciją kvalifikacijos tobulinimui.
  3. 2020 m. kovo 23 d. raštu kreipėmės į LR aplinkos ministeriją bei VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrą, prašydami pratęsti statybos dalyvių kvalifikacijos tobulinimo įrodymų pateikimo terminą ir Lietuvoje paskelbto karantino laikotarpyje nestabdyti kvalifikacijos atestatų galiojimo, jei asmuo karantino laikotarpyje ar per 2 (du) mėnesius jam pasibaigus, nepateikė kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių įrodymų. Kai tik gausime atsakymą iš Aplinkos ministerijos bei SPSC atskirai Jus informuosime.
  4. Ruošiamės pradėti vykdyti kvalifikacijos tobulinimo mokymus nuotoliniu būdu. Pirmieji tokie mokymai planuojami balandžio mėn. pabaigoje VGTU Kokybės vadybos centre ir LSIS Kauno apskrities bendrijoje. Kuriame sistemą, galinčią padėti nuotoliniu būdu vertinti statybos dalyvių profesine žinias.
  5. Esame pilnai pasiruošę suteikti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją asmenims, LR teisės aktų nustatyta tvarka įgijusiems teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas (t.y. atestuotiems statybos dalyviams). Jei pageidaujate įgyti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją, galite kreiptis į bet kurią iš LSIS bendrijų. Daugiau informacijos apie statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimą lsis@lsis.lt.
  6. Kartu su asociacija „Lietuvos keliai“, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga, Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos santechnikų asociacija, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija ir Lietuvos vandens tiekėjų asociacija parengėme kreipimąsi į visas statybos sektorių įtakojančias ministerijas su siūlymais kaip sušvelninti COVID-19 pasekmes Lietuvos statybos sektoriui.

Tiems, kas naudodami šiuolaikines technologijas, toliau tęsia darbus biure ar namuose, norime priminti, kad svarbu saugoti ne tik save, bet ir kitus visuomenės narius.

Pasitikėkime vieni kitais, dirbkime saugiai ir maksimaliai produktyviai.

Geros kloties linkėdamas,

Prezidentas Saulius Bekampis