Inžinierių dėmesiui!

Informuojame Jus, kad, tęsiantis karantinui, planuotas 2020 04 30 d. „Teisinių žinių seminaras“ ir 2020 05 08 d. „Teisinių žinių patikrinimas (egzaminas)“ Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrijoje neįvyks. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtą koronaviruso (CPVID-19) pandemiją ir vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr.152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, bei VĮ SPSC sprendimu.

Suderinus su VĮ SPSC, „Teisinių žinių seminaras“ numatomas 2020 m. birželio 19 d., o „Teisinių žinių patikrinimas (egzaminas)“ – 2020 m. birželio 26 d. Apie patikslintą laiką ir vietą, kur įvyks seminaras ir egzaminas, informuosime atskiru laišku.

Inžinieriai, pageidaujantys laikyti egzaminą anksčiau, turi galimybę registruotis VĮ SPSC internetiniame tinklalapyje atitinkamai: https://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=217%3Astatybos-teises-seminarai&catid=39%3Astatybos-specialistu-atestavimas&Itemid=415&lang=lt (seminarams)

ir https://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=262%3Ateisiniu-ziniu-egzaminas&catid=39%3Astatybos-specialistu-atestavimas&Itemid=414&lang=lt (egzaminams).

Inžinieriai, nusprendę klausyti teisinių žinių seminarą ir laikyti teisinių žinių egzaminą kitoje įstaigoje, gali teikti prašymą Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrijai grąžinti sumokėtus pinigus už anksčiau minėtas seminaro ir egzamino paslaugas. Prašyme nurodykite pagrindimą ir sąskaitos numerį, į kurią norite grąžinti Jūsų prašomus pinigus už nesuteiktas paslaugas. Pasirašytą (e- parašu, ar skanuotą dokumentą) įmonės vadovo (jei apmokėta įmonės), ar Jūsų (jei apmokėjote asmeniškai) prašymą siųskite e-paštu daiva@kasib.lt.

Taip pat informuojame Jus, kad LSIS Kauno apskrities bendrija nuo 2020 m. kovo 16 d. dirba nuotoliniu būdu. Todėl visus Jums kylančius klausimus prašome spręsti e-pašto adresais ir mob. tel. nurodytais tinklalapyje http://www.kasib.lt/kontaktai/.

Būkime atsakingi ir rūpinkimės vieni kitais.

Pagarbiai,

LSIS Kauno apskrities bendrijos pirmininkas

Žymantas Rudžionis