Kainos

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, profesinių žinių tikrinimo, kursų ir dokumentų parengimo atestacijai kainoraštis

Siekiamų įgyti pareigų pavadinimasTeikiamų paslaugų aprašymasKaina, Eur
Statinio statybos vadovas, specialiųjų statybos darbų vadovas (VN, ŠVOK, ŠG, elektra, automatika, ryšiai, signalizacijos)Profesinių žinių įžanginiai mokymai+profesinių žinių vertinimas
Profesinių žinių vertinimas
260,00
90,00
Statinio statybos vadovas, specialiųjų statybos darbų vadovas (VN, ŠVOK, ŠG, elektra, automatika, ryšiai, signalizacijos) ir techninės priežiūros vadovasProfesinių žinių įžanginiai mokymai+profesinių žinių vertinimas280,00

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas,
specialiųjų statybos
darbų techninės priežiūros vadovas vadovas (VN, ŠVOK, ŠG, elektra, automatika, ryšiai, signalizacijos)
Profesinių žinių vertinimas110,00
Statinio projekto dalies vadovas ir statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas, statinio dalies ekspertizės vadovas ir statinio dalies ekspertizės vadovas (konstrukcijų, skaičiuojamosios kainos nustatymo, statybos darbų organizavimo, VN, ŠVOK, ŠG, elektrotechnikos, procesų-valdymo ir automatizavimo, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo)Profesinių žinių įžanginiai mokymai + profesinių žinių vertinimas


Profesinių žinių vertinimas
260,00
90,00
Bet kurios iš atestuojamų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigos statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėjeProfesinių žinių įžanginiai mokymai+profesinių žinių vertinimas

Profesinių žinių vertinimas
160,00

90,00
Kvalifikacijos tobulinimo mokymai20 valandų240,00
Pavienė paskaita1 val. 12,00
Kvalifikacijos atestato išdavimas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistamsSPSC68,00
Kvalifikacijos atestato išdavimas, nelaikant teisinių žinių egzamino, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistamsSPSC52,00
Kvalifikacijos atestato papildymas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistamsSPSC59,00
Kvalifikacijos atestato papildymas, nelaikant teisinių žinių egzamino, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistamsSPSC37,00
Pakartotinis teisinių žinių egzaminas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistamsSPSC30,00
Teisinių žinių seminarasSPSC60,00