Kainos

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, profesinių žinių tikrinimo, kursų ir dokumentų parengimo atestacijai kainoraštis (nuo 2022-01-01)

* – lentelėje nurodytos kainos taip pat taikomos asmenims, siekiantiems papildyti (pareigomis, statiniais (išskyrus statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje) ir(ar) statybos darbų sritimis) turimą kvalifikacijos atestatą;
** – lentelėje nurodytos kainos taikomos asmenims, siekiantiems įgyti teisę vykdyti tiek ypatingųjų, tiek neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas.

Siekiamų įgyti pareigų pavadinimasTeikiamų paslaugų aprašymasKaina, Eur
Statinio** statybos vadovasĮžanginiai mokymai + profesinių žinių vertinimas300,00
Profesinių žinių vertinimas110,00

Statinio** statybos vadovas + statinio* statybos techninės priežiūros vadovas;
Statinio** statybos techninės priežiūros vadovas
Įžanginiai mokymai + profesinių žinių vertinimas320,00
Profesinių žinių vertinimas130,00
Statinio** specialiųjų statybos darbų vadovasĮžanginiai mokymai + profesinių žinių vertinima300,00
Profesinių žinių vertinimas110,00
Statinio** specialiųjų statybos darbų vadovas + statinio** specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas;
Statinio** specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas
Įžanginiai mokymai + profesinių žinių vertinimas320,00
Profesinių žinių vertinimas130,00
Statinio** statybos vadovas + statinio** specialiųjų statybos darbų vadovasĮžanginiai mokymai + profesinių žinių vertinimas370,00
Profesinių žinių vertinimas210,00
Statinio** statybos vadovas + statinio** specialiųjų statybos darbų vadovas + statinio** statybos techninės priežiūros vadovas ir(ar) statinio** specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovasĮžanginiai mokymai + profesinių žinių vertinimas400,00
Profesinių žinių vertinimas230,00
Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimasKvalifikacijos tobulinimo mokymai260,00
Statinio** projekto dalies (konstrukcijų) vadovas, statinio** projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovas, statinio** projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas, statinio** dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovasKvalifikacijos tobulinimo mokymai260,00
Statinio** projekto dalies (konstrukcijų) vadovas ir(ar) statinio** projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovasProfesinių žinių vertinimas130,00
Statinio** projekto dalies (konstrukcijų) vadovas ir(ar) statinio** projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovas + statinio projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas ir (ar) statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas;
Statinio projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas ir (ar) statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas
Profesinių žinių vertinimas150,00
Statinio** projekto dalies vadovas ir(ar) statinio** projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas ir(ar) statinio projekto dalies ekspertizės vadovas ir(ar) statinio dalies ekspertizės vadovasKvalifikacijos tobulinimo mokymai100,00
Statinio** projekto dalies vadovas ir(ar) statinio** projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas Profesinių žinių vertinimas130,00
Statinio** projekto dalies vadovas ir(ar) statinio** projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas + statinio projekto dalies ekspertizės vadovas ir(ar) statinio dalies ekspertizės vadovas;
Statinio projekto dalies ekspertizės vadovas ir(ar) statinio dalies ekspertizės vadovas
Profesinių žinių vertinimas150,00
Bet kurios iš atestuojamų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigos statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėjeĮžanginiai mokymai + profesinių žinių vertinimas190,00
Profesinių žinių vertinimas110,00