Lietuvos Statybos inžinierių sąjungos Kauno Apskrities bendrija

Įregistruota Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996 m. gegužės mėn. 31 d. įsakymu Nr. 2338.

LSIS Kauno apskrities bendrijos buveinė yra Kauno technologijos universiteto Statybos architektūros fakultete. (Studentų g. 48-429, LT-51367).

Nuo įkūrimo dienos Kauno apskrities Statybos inžinierių bendrija techninėje veikloje glaudžiai bendradarbiauja su fakulteto bei universiteto mokslininkais ir dėstytojais, perteikia naujausias žinias statybos inžinieriams, studentams, konsultuoja statybos veikla užsiimančius specialistus, statytojus.

 

Statybos lyderiai Statybininkų profesinėje šventėje pagerbti apdovanojimais

2019 rugsėjo 6 d. Klaipėdoje dvidešimtą kartą Lietuvos statybos inžinierių sąjunga  kartu su Lietuvos statybininkų asociacija ir kitomis organizacijomis paminėjo profesinę Statybininkų šventę. Statybininkų diena – profesinė šventė, 2000 m. įtraukta į valstybės atmintinų dienų sąrašą, skirta pagerbti visus Lietuvos statybininkus. Ši šventė Lietuvos statybos inžinieriams svarbi dar ir todėl, kad po kelių metų pertraukos LSIS apdovanojo geriausius statybos inžinierius, kurie gerina savo profesijos prestižą dirbdami profesionaliai ir laikydamiesi etikos kodekso.

Renginio metu geriausiems šalies statybininkams buvo įteiktos Seimo, Vyriausybės, Aplinkos ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Lietuvos statybininkų asociacijos, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos ir kitų asociacijų padėkos bei apdovanojimai už nuopelnus statybos srityje.

 

Nuotraukoje iš kairės į dešinę S. Motiečius, A. Miliūtė, L. Adomavičius (LSIS direktorius), K. Senkus, D. Gedvilas (LSA prezidentas).

Šiemet apdovanojome geriausius 2019 metų statybos inžinierius trijose kategorijose:

  • „Geriausias metų statinio statybos vadovas“ – Agnė Miliūtė;
  • „Geriausias metų statinio statybos techninės priežiūros vadovas“ – Kazimieras Senkus;
  • „Geriausias metų statinio statybos specialiųjų darbų vadovas“ – Saulius Motiečius.

Didžiuojamės geriausiais mūsų Lietuvos statybos inžinieriais ir ypač LSIS Kauno apskrites bendrijos nariu Kazimieru Senkumi.

-----------------
 
Statybos inžinierius atstovaujančių organizacijų valdymo komiteto posėdis

2019 sausio 24 d. Įvyko pirmasis statybos inžinierius atstovaujančių organizacijų jungtinės veiklos valdymo komiteto posėdis. Jo metu memorandumą pasirašiusios šalys sutarė dėl Statybos sektoriaus profesinio standarto įgyvendinimo ir statybos inžinieriaus kvalifikacijos suteikimo tvarkos principų. Taip pat sutarta, kaip galima pagerinti organizacijų dalyvavimą dabartiniame statybos inžinierių atestavimo procese suvienodinant sąlygas ir procedūras visiems inžinieriams bei supaptrastinant dokumentų ir duomenų pateikimą.  

Komitetas rinksis keturis kartus per metus, tvirtins svarbiausius dokumentus ir rengs užduotis darbo komitetams ir darbo grupėms.

Eil. Nr. Organizacija Atstovas
1. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga Ž. Rudžionis
2. Lietuvos statybininkų asociacija D. Gedvilas
3. Asociacija „Lietuvos keliai“ R. Gradauskas
4. Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga A. Petkevičius
5. Lietuvos santechnikų asociacija J. Marčiulaitis
6. Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija A. Čaplikas
7. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija B. Miežutavičius
Nuoroda į memorandumo dokumentą
Nuoroda į statybos sektoriaus profesinio standarto dokumentą
 
-----------------
 
Nuo 2018 m. neypatingųjų statinių statybai galės vadovauti tik atestuoti specialistai

Nuo 2018 m. sausio 1 d. didesnių nei 80 kv. m ploto gyvenamųjų namų ir kitų neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai savo pareigas galės eiti tik turėdami atitinkamą atestatą, todėl derėtų neatidėlioti atestavimo procedūros iki metų pabaigos ir norimas pareigas eiti leidžiantį dokumentą įsigyti laiku. Pažymėtina, kad ypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo atestatas suteikia teisę atitinkamas pareigas vykdyti ir statant neypatingąjį statinį, tokiu atveju papildoma atestacija nebūtina.

Neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigų vykdymas neturint teisės verstis šia veikla asmenims užtrauks baudą nuo 560 iki 1200 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 800 iki 1800 eurų.

Šių vadovų, išskyrus architektų, atestavimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC). Asmenys, pageidaujantys eiti šias pareigas, turi turėti tinkamą statybos inžinieriaus išsilavinimą ir profesinės patirties atitinkamoje srityje. Be to, būtina išlaikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminus. Daugiau informacijos apie egzaminus ir teikiamų dokumentų formas galima rasti SPSC tinklalapyje www.kasib.lt ir www.spsc.lt

Nuo 2017 metų sausio 1 d. pasikeitė ir nesudėtingųjų statinių statybos specialistams keliami reikalavimai. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus vadovauti nesudėtingojo statinio projektavimui, statinio projekto vykdymo priežiūrai, statinio statybos techninei priežiūrai ir statybai turi teisę tik asmenys, įgiję architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą.