Lietuvos Statybos inžinierių sąjungos Kauno Apskrities bendrija

Įregistruota Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996 m. gegužės mėn. 31 d. įsakymu Nr. 2338.

LSIS Kauno apskrities bendrijos buveinė yra Kauno technologijos universiteto Statybos architektūros fakultete. (Studentų g. 48-429, LT-51367).

Nuo įkūrimo dienos Kauno apskrities Statybos inžinierių bendrija techninėje veikloje glaudžiai bendradarbiauja su fakulteto bei universiteto mokslininkais ir dėstytojais, perteikia naujausias žinias statybos inžinieriams, studentams, konsultuoja statybos veikla užsiimančius specialistus, statytojus.

 

Keisis statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo tvarka

2017 m. sausio 1 d. įsigalios naujos redakcijos Statybos įstatymas, kuriame nustatyti nauji atestavimo ir teisės pripažinimo reikalavimai.

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, kvalifikacijos atestatai išduodami architektams ir statybos inžinieriams, norintiems eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas ypatinguose statiniuose. Naujos redakcijos Statybos įstatyme nustatyta, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai bus privalomi ir neypatingų statinių vadovams. Architektams ir statybos inžinieriams, norintiems gauti ypatingų ar neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, nustatyti šie kvalifikaciniai reikalavimai – turėti architekto ar statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patvirtinantį aukštojo mokslo diplomą ir profesinę patirtį atitinkamoje veiklos srityje (3–5 metų trukmės, norintiems eiti vadovų pareigas ypatinguose statiniuose, 2 metų trukmės – neypatinguose statiniuose), išlaikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminus. Ypatingo statinio vadovo kvalifikacijos atestatas suteiks teisę eiti kvalifikacijos atestate nurodytas pareigas ir neypatinguose statiniuose pagal atitinkamą veiklos sritį. Architektai negalės būti statinio statybos vadovais ir statinio specialiųjų statybos darbų vadovais ypatinguose ir neypatinguose statiniuose, statybos inžinieriai – statinio projekto architektūrinės dalies vadovais ir statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovais ypatinguose ir neypatinguose statiniuose.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. neypatingų statinių vadovams kvalifikacijos atestatus išduos: architektams – Lietuvos architektų rūmai, statybos inžinieriams – Statybos produkcijos sertifikavimo centras. Aplinkos ministerija atkreipia architektų ir statybos inžinierių dėmesį, kad per 2017 metus jie turi gauti neypatingų statinių vadovo kvalifikacijos atestatą, nes nuo 2018 m. sausio 1 d. toks kvalifikacijos atestatas bus privalomas vykdant neypatingų statinių projektavimo, statybos ar techninės priežiūros veiklą.