Lietuvos Statybos inžinierių sąjungos Kauno Apskrities bendrija

Įregistruota Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996 m. gegužės mėn. 31 d. įsakymu Nr. 2338.

LSIS Kauno apskrities bendrijos buveinė yra Kauno technologijos universiteto Statybos architektūros fakultete. (Studentų g. 48-429, LT-51367).

Nuo įkūrimo dienos Kauno apskrities Statybos inžinierių bendrija techninėje veikloje glaudžiai bendradarbiauja su fakulteto bei universiteto mokslininkais ir dėstytojais, perteikia naujausias žinias statybos inžinieriams, studentams, konsultuoja statybos veikla užsiimančius specialistus, statytojus.

 

 

Leonas Algirdas Milketas

(1935 04 17 – 2018 06 15)

2018 m. birželio mėn. 15 d. staiga netekome ilgamečio LSIS Kauno apskrities bendrijos nario ir buvusio pirmininko Leono Algirdo Milketo.

Leonas Algirdas Milketas gimė 1935 m. Skuodo rajone. 1962 m. baigė Kauno Politechnikos instituto Statybos fakultetą, jam suteikta pramoninės civilinės statybos inžinieriaus kvalifikacija.

Po mokslo baigimo dirbo Žemės ūkio statybos projektavimo institute konstruktoriumi.

1967 m. pradėjo dirbti Komunalinio ūkio projektavimo instituto Kauno filiale vyriausiuoju inžinieriumi, nuo 1987 m. - Žemės ūkio statybos projektavimo institute, skyriaus viršininko pareigose.

1992 - 1997 m. pradėjo dirbti Kauno miesto savivaldybėje, Statybos inspekcijos viršininku, o nuo 1997 m. lapkričio mėn. - LSIS Kauno apskrities bendrijoje, kurioje dirbo iki šiol (pirmininko pavaduotojas – nuo 1997 m., bendrijos pirmininkas, direktorius  2013-2017 m., konsultantas-inžinierius - nuo 2017 m. spalio mėn.).

L. A. Milketas vedė seminarus statybos inžinieriams, norintiems įgyti teisę vadovauti pagrindinėms techninės veiklos sritims, vykdančioms statybos darbus ypatinguose statiniuose, konsultavo inžinierius įvairiais statybos klausimais, dalyvavo profesinių žinių tikrinimo komisijų darbe.

Šviesus Leono Algirdo Milketo atminimas ilgai išliks Jį pažinojusių širdyse. Statybos inžinierių bendruomenė jį prisimins kaip principingą, bet kartu ir jautrų, supratingą bei dėmesingą vadovą, kaip statybos inžinerijos srities profesionalą.