Lietuvos Statybos inžinierių sąjungos Kauno Apskrities bendrija

Įregistruota Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996 m. gegužės mėn. 31 d. įsakymu Nr. 2338.

LSIS Kauno apskrities bendrijos buveinė yra Kauno technologijos universiteto Statybos architektūros fakultete. (Studentų g. 48-429, LT-51367).

Nuo įkūrimo dienos Kauno apskrities Statybos inžinierių bendrija techninėje veikloje glaudžiai bendradarbiauja su fakulteto bei universiteto mokslininkais ir dėstytojais, perteikia naujausias žinias statybos inžinieriams, studentams, konsultuoja statybos veikla užsiimančius specialistus, statytojus.

 

Statybos inžinierius atstovaujančių organizacijų valdymo komitetas priėmė svarbius sprendimus statybos inžinierių profesinės kvalifikacijos suteikimo procesui įgyvendinti

2019 gruodžio 10 d. Įvyko trečiasis statybos inžinierius atstovaujančių organizacijų jungtinės veiklos valdymo komiteto posėdis. Posėdžio dalyviai atstovavo: Lietuvos statybos inžinierių sąjungą, Lietuvos statybininkų asociaciją, Asociaciją „Lietuvos keliai“, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungą, Lietuvos santechnikų asociaciją, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociaciją ir Lietuvos vandens tiekėjų asociaciją.

Posėdžio metu vieningai sutarta dėl tolimesnių veiksmų siekiant suteikti profesinę kvalifikaciją Lietuvos statybos inžinieriams:

Patvirtinti svarbūs statybos inžinierių kvalifikacijos suteikimo dokumentai,

Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo aprašas,

Vieninga paslaugų sutartis,

Kvalifikacijos suteikimo kainodara asmenims turintiems SPSC išduotą galiojantį kvalifikacijos atestatą,

Planuojama nuo 2020 m. vasario 01d. pradėti vykdyti statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimą specialistams turintiems galiojantį SPSC išduotą atestatą.

 
 
LSIS įsteigtas jaunųjų statybos inžnierių komitetas

2019 m. lapkričio 29 d. Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrijoje (LSIS KAB) įvyko steigiamasis jaunųjų (iki 35 metų) statybos inžinierių komiteto posėdis.

LSIS JSI komiteto posėdyje, kuris vyko Kauno Technologijos Universitete susirinko 16 atstovų, kurie išsirinko 5 narių komitetą: Sabeckis Ernestas (LSIS Klaipėdos bendrija), Gediminas Rabačius (LSIS Kauno apskrities bendrija), Deividas Grigaravičius (LSIS Alytaus apskrities bendrija), Šarūnas Bekampis (LSIS Vilniaus apskrities bendrija) ir Justinas Augustinas (LSIS Panevėžio apskrities bendrija). LSIS JSI komiteto pirmininku išrinktas Šarūnas Bekampis ir sekretorius Justinas Augustinas.

Posėdžio metu LSIS direktorius Linas Adomavičius ir viceprezidentas Žymantas Rudžionis su jaunaisiais specialistais kalbėjosi apie sąjungoje vykdomus ir numatomus projektus, organizacijoje vykstančius atsinaujinimo darbus. Taip pat diskutuota apie būdus kaip savo darbais ir idėjomis jaunieji statybos inžinieriai galėtų prisidėti prie LSIS veiklos. 

Statybos lyderiai Statybininkų profesinėje šventėje pagerbti apdovanojimais

2019 rugsėjo 6 d. Klaipėdoje dvidešimtą kartą Lietuvos statybos inžinierių sąjunga  kartu su Lietuvos statybininkų asociacija ir kitomis organizacijomis paminėjo profesinę Statybininkų šventę. Statybininkų diena – profesinė šventė, 2000 m. įtraukta į valstybės atmintinų dienų sąrašą, skirta pagerbti visus Lietuvos statybininkus. Ši šventė Lietuvos statybos inžinieriams svarbi dar ir todėl, kad po kelių metų pertraukos LSIS apdovanojo geriausius statybos inžinierius, kurie gerina savo profesijos prestižą dirbdami profesionaliai ir laikydamiesi etikos kodekso.

Renginio metu geriausiems šalies statybininkams buvo įteiktos Seimo, Vyriausybės, Aplinkos ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Lietuvos statybininkų asociacijos, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos ir kitų asociacijų padėkos bei apdovanojimai už nuopelnus statybos srityje.

 

Nuotraukoje iš kairės į dešinę S. Motiečius, A. Miliūtė, L. Adomavičius (LSIS direktorius), K. Senkus, D. Gedvilas (LSA prezidentas).

Šiemet apdovanojome geriausius 2019 metų statybos inžinierius trijose kategorijose:

  • „Geriausias metų statinio statybos vadovas“ – Agnė Miliūtė;
  • „Geriausias metų statinio statybos techninės priežiūros vadovas“ – Kazimieras Senkus;
  • „Geriausias metų statinio statybos specialiųjų darbų vadovas“ – Saulius Motiečius.

Didžiuojamės geriausiais mūsų Lietuvos statybos inžinieriais ir ypač LSIS Kauno apskrites bendrijos nariu Kazimieru Senkumi.

-----------------
 
Statybos inžinierius atstovaujančių organizacijų valdymo komiteto posėdis

2019 sausio 24 d. Įvyko pirmasis statybos inžinierius atstovaujančių organizacijų jungtinės veiklos valdymo komiteto posėdis. Jo metu memorandumą pasirašiusios šalys sutarė dėl Statybos sektoriaus profesinio standarto įgyvendinimo ir statybos inžinieriaus kvalifikacijos suteikimo tvarkos principų. Taip pat sutarta, kaip galima pagerinti organizacijų dalyvavimą dabartiniame statybos inžinierių atestavimo procese suvienodinant sąlygas ir procedūras visiems inžinieriams bei supaptrastinant dokumentų ir duomenų pateikimą.  

Komitetas rinksis keturis kartus per metus, tvirtins svarbiausius dokumentus ir rengs užduotis darbo komitetams ir darbo grupėms.

Eil. Nr. Organizacija Atstovas
1. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga Ž. Rudžionis
2. Lietuvos statybininkų asociacija D. Gedvilas
3. Asociacija „Lietuvos keliai“ R. Gradauskas
4. Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga A. Petkevičius
5. Lietuvos santechnikų asociacija J. Marčiulaitis
6. Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija A. Čaplikas
7. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija B. Miežutavičius
Nuoroda į memorandumo dokumentą
Nuoroda į statybos sektoriaus profesinio standarto dokumentą