Lietuvos Statybos inžinierių sąjungos Kauno Apskrities bendrija

Įregistruota Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996 m. gegužės mėn. 31 d. įsakymu Nr. 2338.

LSIS Kauno apskrities bendrijos buveinė yra Kauno technologijos universiteto Statybos architektūros fakultete. (Studentų g. 48-429, LT-51367).

Nuo įkūrimo dienos Kauno apskrities Statybos inžinierių bendrija techninėje veikloje glaudžiai bendradarbiauja su fakulteto bei universiteto mokslininkais ir dėstytojais, perteikia naujausias žinias statybos inžinieriams, studentams, konsultuoja statybos veikla užsiimančius specialistus, statytojus.

 

 Inžinierių dėmesiui!

Informuojame Jus, kad, tęsiantis karantinui, planuotas 2020 04 30 d. „Teisinių žinių seminaras“ ir 2020 05 08 d. „Teisinių žinių patikrinimas (egzaminas)“ Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrijoje neįvyks. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtą koronaviruso (CPVID-19) pandemiją ir vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr.152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, bei VĮ SPSC sprendimu.

Suderinus su VĮ SPSC, „Teisinių žinių seminaras“ numatomas 2020 m. birželio  19 d., o „Teisinių žinių patikrinimas (egzaminas)“ - 2020 m. birželio 26 d. Apie patikslintą laiką ir vietą, kur įvyks seminaras ir egzaminas, informuosime atskiru laišku.

Inžinieriai, pageidaujantys laikyti egzaminą anksčiau, turi galimybę registruotis VĮ SPSC internetiniame tinklalapyje  atitinkamai: https://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=217%3Astatybos-teises-seminarai&catid=39%3Astatybos-specialistu-atestavimas&Itemid=415&lang=lt (seminarams)

ir https://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=262%3Ateisiniu-ziniu-egzaminas&catid=39%3Astatybos-specialistu-atestavimas&Itemid=414&lang=lt (egzaminams).

Inžinieriai, nusprendę klausyti teisinių žinių seminarą ir laikyti teisinių žinių egzaminą kitoje įstaigoje, gali teikti prašymą Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrijai grąžinti sumokėtus pinigus už anksčiau minėtas seminaro ir egzamino paslaugas. Prašyme nurodykite pagrindimą ir sąskaitos numerį, į kurią norite grąžinti Jūsų prašomus pinigus už nesuteiktas paslaugas. Pasirašytą (e- parašu, ar skanuotą dokumentą) įmonės vadovo (jei apmokėta įmonės), ar Jūsų (jei apmokėjote asmeniškai) prašymą siųskite e-paštu daiva@kasib.lt.

Taip pat informuojame Jus, kad LSIS Kauno apskrities bendrija nuo 2020 m. kovo 16 d. dirba nuotoliniu būdu. Todėl visus Jums kylančius klausimus prašome spręsti e-pašto adresais ir mob. tel. nurodytais tinklalapyje http://www.kasib.lt/kontaktai/.

 

Būkime atsakingi ir rūpinkimės vieni kitais.

 

 

Pagarbiai,

LSIS Kauno apskrities bendrijos pirmininkas

Žymantas Rudžionis

Gerbiami statybos inžinieriai,

 

Šiuo pranešimu norime Jus informuoti, apie Lietuvos statybos inžinierių sąjungos (LSIS) šiuo metu vykdomas veiklas, susijusias su statybos dalyvių kvalifikacijos tobulinimu, žinių vertinimu, statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimu  ir kitomis svarbiomis profesijai sritimis.

 Dirbdami karantino sąlygomis, periodiškai nuotoliniu būdu vykdome Prezidiumo posėdžius ir sprendžiame statybos inžinieriams aktualius klausimus.  Su kai kuriais iš jų norime Jus supažindinti:

  1. Lietuvos statybos inžinierių forumas 2020 atidėtas iki gegužės 29 d. formatas, dienotvarkė ir vieta nesikeičia.
  2. Kaip ir anksčiau, taip ir karantino metu nuotoliniu būdu priimame dokumentus kvalifikacijos atestatų įgijimui, vykdome registraciją kvalifikacijos tobulinimui.
  3. 2020 m. kovo 23 d. raštu kreipėmės į LR aplinkos ministeriją bei VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrą, prašydami pratęsti statybos dalyvių kvalifikacijos tobulinimo įrodymų pateikimo terminą ir Lietuvoje paskelbto karantino laikotarpyje nestabdyti kvalifikacijos atestatų galiojimo, jei asmuo karantino laikotarpyje ar per 2 (du) mėnesius jam pasibaigus, nepateikė kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių įrodymų. Kai tik gausime atsakymą iš Aplinkos ministerijos bei SPSC atskirai Jus informuosime.
  4. Ruošiamės pradėti vykdyti kvalifikacijos tobulinimo mokymus nuotoliniu būdu. Pirmieji tokie mokymai planuojami balandžio mėn. pabaigoje VGTU Kokybės vadybos centre ir LSIS Kauno apskrities bendrijoje. Kuriame sistemą, galinčią padėti nuotoliniu būdu vertinti statybos dalyvių profesine žinias.
  5. Esame pilnai pasiruošę suteikti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją asmenims, LR teisės aktų nustatyta tvarka įgijusiems teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas (t.y. atestuotiems statybos dalyviams). Jei pageidaujate įgyti statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją, galite kreiptis į bet kurią iš LSIS bendrijų. Daugiau informacijos apie statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimą lsis@lsis.lt.
  6. Kartu su asociacija „Lietuvos keliai“, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga, Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos santechnikų asociacija, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija ir Lietuvos vandens tiekėjų asociacija parengėme kreipimąsi į visas statybos sektorių įtakojančias ministerijas su siūlymais kaip sušvelninti COVID-19 pasekmes Lietuvos statybos sektoriui.

 

Tiems, kas naudodami šiuolaikines technologijas, toliau tęsia darbus biure ar namuose, norime priminti, kad svarbu saugoti ne tik save, bet ir kitus visuomenės narius.

 

Pasitikėkime vieni kitais, dirbkime saugiai ir maksimaliai produktyviai.

 

Geros kloties linkėdamas,

Prezidentas Saulius Bekampis

 

INTERESANTŲ DĖMESIUI!

Atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtą koronaviruso (COVID-19) pandemiją ir vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr.152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“  informuojame Jus, kad LSIS Kauno apskrities bendrija nuo 2020 kovo 16 d. iki 2020 kovo 27 d. imtinai pereina dirbti nuotoliniu būdu. Todėl visus Jums kylančius klausimus prašome spręsti e-pašto adresais ir mob. tel. nurodytais tinklalapyje http://www.kasib.lt/kontaktai/.

 

Būkime atsakingi ir rūpinkimės vieni kitais.

 

 

Pagarbiai,

LSIS Kauno apskrities bendrijos pirmininkas

Žymantas Rudžionis

 

Statybos inžinierius atstovaujančių organizacijų valdymo komitetas priėmė svarbius sprendimus statybos inžinierių profesinės kvalifikacijos suteikimo procesui įgyvendinti

2019 gruodžio 10 d. Įvyko trečiasis statybos inžinierius atstovaujančių organizacijų jungtinės veiklos valdymo komiteto posėdis. Posėdžio dalyviai atstovavo: Lietuvos statybos inžinierių sąjungą, Lietuvos statybininkų asociaciją, Asociaciją „Lietuvos keliai“, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungą, Lietuvos santechnikų asociaciją, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociaciją ir Lietuvos vandens tiekėjų asociaciją.

Posėdžio metu vieningai sutarta dėl tolimesnių veiksmų siekiant suteikti profesinę kvalifikaciją Lietuvos statybos inžinieriams:

Patvirtinti svarbūs statybos inžinierių kvalifikacijos suteikimo dokumentai,

Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo aprašas,

Vieninga paslaugų sutartis,

Kvalifikacijos suteikimo kainodara asmenims turintiems SPSC išduotą galiojantį kvalifikacijos atestatą,

Planuojama nuo 2020 m. vasario 01d. pradėti vykdyti statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimą specialistams turintiems galiojantį SPSC išduotą atestatą.

 
 
LSIS įsteigtas jaunųjų statybos inžnierių komitetas

2019 m. lapkričio 29 d. Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrijoje (LSIS KAB) įvyko steigiamasis jaunųjų (iki 35 metų) statybos inžinierių komiteto posėdis.

LSIS JSI komiteto posėdyje, kuris vyko Kauno Technologijos Universitete susirinko 16 atstovų, kurie išsirinko 5 narių komitetą: Sabeckis Ernestas (LSIS Klaipėdos bendrija), Gediminas Rabačius (LSIS Kauno apskrities bendrija), Deividas Grigaravičius (LSIS Alytaus apskrities bendrija), Šarūnas Bekampis (LSIS Vilniaus apskrities bendrija) ir Justinas Augustinas (LSIS Panevėžio apskrities bendrija). LSIS JSI komiteto pirmininku išrinktas Šarūnas Bekampis ir sekretorius Justinas Augustinas.

Posėdžio metu LSIS direktorius Linas Adomavičius ir viceprezidentas Žymantas Rudžionis su jaunaisiais specialistais kalbėjosi apie sąjungoje vykdomus ir numatomus projektus, organizacijoje vykstančius atsinaujinimo darbus. Taip pat diskutuota apie būdus kaip savo darbais ir idėjomis jaunieji statybos inžinieriai galėtų prisidėti prie LSIS veiklos. 

Statybos lyderiai Statybininkų profesinėje šventėje pagerbti apdovanojimais

2019 rugsėjo 6 d. Klaipėdoje dvidešimtą kartą Lietuvos statybos inžinierių sąjunga  kartu su Lietuvos statybininkų asociacija ir kitomis organizacijomis paminėjo profesinę Statybininkų šventę. Statybininkų diena – profesinė šventė, 2000 m. įtraukta į valstybės atmintinų dienų sąrašą, skirta pagerbti visus Lietuvos statybininkus. Ši šventė Lietuvos statybos inžinieriams svarbi dar ir todėl, kad po kelių metų pertraukos LSIS apdovanojo geriausius statybos inžinierius, kurie gerina savo profesijos prestižą dirbdami profesionaliai ir laikydamiesi etikos kodekso.

Renginio metu geriausiems šalies statybininkams buvo įteiktos Seimo, Vyriausybės, Aplinkos ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Lietuvos statybininkų asociacijos, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos ir kitų asociacijų padėkos bei apdovanojimai už nuopelnus statybos srityje.

 

Nuotraukoje iš kairės į dešinę S. Motiečius, A. Miliūtė, L. Adomavičius (LSIS direktorius), K. Senkus, D. Gedvilas (LSA prezidentas).

Šiemet apdovanojome geriausius 2019 metų statybos inžinierius trijose kategorijose:

  • „Geriausias metų statinio statybos vadovas“ – Agnė Miliūtė;
  • „Geriausias metų statinio statybos techninės priežiūros vadovas“ – Kazimieras Senkus;
  • „Geriausias metų statinio statybos specialiųjų darbų vadovas“ – Saulius Motiečius.

Didžiuojamės geriausiais mūsų Lietuvos statybos inžinieriais ir ypač LSIS Kauno apskrites bendrijos nariu Kazimieru Senkumi.

-----------------
 
Statybos inžinierius atstovaujančių organizacijų valdymo komiteto posėdis

2019 sausio 24 d. Įvyko pirmasis statybos inžinierius atstovaujančių organizacijų jungtinės veiklos valdymo komiteto posėdis. Jo metu memorandumą pasirašiusios šalys sutarė dėl Statybos sektoriaus profesinio standarto įgyvendinimo ir statybos inžinieriaus kvalifikacijos suteikimo tvarkos principų. Taip pat sutarta, kaip galima pagerinti organizacijų dalyvavimą dabartiniame statybos inžinierių atestavimo procese suvienodinant sąlygas ir procedūras visiems inžinieriams bei supaptrastinant dokumentų ir duomenų pateikimą.  

Komitetas rinksis keturis kartus per metus, tvirtins svarbiausius dokumentus ir rengs užduotis darbo komitetams ir darbo grupėms.

Eil. Nr. Organizacija Atstovas
1. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga Ž. Rudžionis
2. Lietuvos statybininkų asociacija D. Gedvilas
3. Asociacija „Lietuvos keliai“ R. Gradauskas
4. Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga A. Petkevičius
5. Lietuvos santechnikų asociacija J. Marčiulaitis
6. Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija A. Čaplikas
7. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija B. Miežutavičius
Nuoroda į memorandumo dokumentą
Nuoroda į statybos sektoriaus profesinio standarto dokumentą