Lietuvos Statybos inžinierių sąjungos Kauno Apskrities bendrija

Įregistruota Kauno apskrities valdytojo administracijos 1996 m. gegužės mėn. 31 d. įsakymu Nr. 2338.

LSIS Kauno apskrities bendrijos buveinė yra Kauno technologijos universiteto Statybos architektūros fakultete. (Studentų g. 48-429, LT-51367).

Nuo įkūrimo dienos Kauno apskrities Statybos inžinierių bendrija techninėje veikloje glaudžiai bendradarbiauja su fakulteto bei universiteto mokslininkais ir dėstytojais, perteikia naujausias žinias statybos inžinieriams, studentams, konsultuoja statybos veikla užsiimančius specialistus, statytojus.

 

KTU Statybos ir architektūros fakulteto studentei įteikta Lietuvos statybos inžinierių sąjungos įsteigta stipendija

2019 vasario 21d. įvykusiame KTU Statybos ir architektūros fakulteto Tarybos posėdyje buvo įteikta doc. dr. Martyno Malakausko vardo stipendija, kurią įsteigė Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija. Ši stipendija atiteko statybos inžinerijos studijų krypties studentei Evelinai Lekešiūtei. Komisija įvertino jos motyvacinį laišką, pasiekimus tiek moksle, tiek visuomeninėje veikloje.

Šia stipendija Lietuvos statybos inžinierių sąjunga siekia įvertinti ir paskatinti studentus mokytis bei būti aktyviais. Kaip minėjo Kauno apskrities bendrijos vadovas Žymantas Rudžionis, jam smagu matyti, kad Evelina ne tik aktyviai mokosi, bet dar ir sugeba užsiimti aktyvia visuomenine veikla, dalyvauja universiteto gyvenime, yra fakulteto studentų atstovybės pirmininkė ir taip rodo pavyzdį kitiems studentams bei tapo puikiu pavyzdžiu, kad statybos inžinerijoje puikiai gali jaustis ir merginos.

 
-----------------
 
Statybos inžinierius atstovaujančių organizacijų valdymo komiteto posėdis

2019 sausio 24 d. Įvyko pirmasis statybos inžinierius atstovaujančių organizacijų jungtinės veiklos valdymo komiteto posėdis. Jo metu memorandumą pasirašiusios šalys sutarė dėl Statybos sektoriaus profesinio standarto įgyvendinimo ir statybos inžinieriaus kvalifikacijos suteikimo tvarkos principų. Taip pat sutarta, kaip galima pagerinti organizacijų dalyvavimą dabartiniame statybos inžinierių atestavimo procese suvienodinant sąlygas ir procedūras visiems inžinieriams bei supaptrastinant dokumentų ir duomenų pateikimą.  

Komitetas rinksis keturis kartus per metus, tvirtins svarbiausius dokumentus ir rengs užduotis darbo komitetams ir darbo grupėms.

Eil. Nr. Organizacija Atstovas
1. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga Ž. Rudžionis
2. Lietuvos statybininkų asociacija D. Gedvilas
3. Asociacija „Lietuvos keliai“ R. Gradauskas
4. Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga A. Petkevičius
5. Lietuvos santechnikų asociacija J. Marčiulaitis
6. Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacija A. Čaplikas
7. Lietuvos vandens tiekėjų asociacija B. Miežutavičius
Nuoroda į memorandumo dokumentą
Nuoroda į statybos sektoriaus profesinio standarto dokumentą
 
-----------------
 
Nuo 2018 m. neypatingųjų statinių statybai galės vadovauti tik atestuoti specialistai

Nuo 2018 m. sausio 1 d. didesnių nei 80 kv. m ploto gyvenamųjų namų ir kitų neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai savo pareigas galės eiti tik turėdami atitinkamą atestatą, todėl derėtų neatidėlioti atestavimo procedūros iki metų pabaigos ir norimas pareigas eiti leidžiantį dokumentą įsigyti laiku. Pažymėtina, kad ypatingojo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo atestatas suteikia teisę atitinkamas pareigas vykdyti ir statant neypatingąjį statinį, tokiu atveju papildoma atestacija nebūtina.

Neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigų vykdymas neturint teisės verstis šia veikla asmenims užtrauks baudą nuo 560 iki 1200 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 800 iki 1800 eurų.

Šių vadovų, išskyrus architektų, atestavimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC). Asmenys, pageidaujantys eiti šias pareigas, turi turėti tinkamą statybos inžinieriaus išsilavinimą ir profesinės patirties atitinkamoje srityje. Be to, būtina išlaikyti profesinių ir teisinių žinių egzaminus. Daugiau informacijos apie egzaminus ir teikiamų dokumentų formas galima rasti SPSC tinklalapyje www.kasib.lt ir www.spsc.lt

Nuo 2017 metų sausio 1 d. pasikeitė ir nesudėtingųjų statinių statybos specialistams keliami reikalavimai. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus vadovauti nesudėtingojo statinio projektavimui, statinio projekto vykdymo priežiūrai, statinio statybos techninei priežiūrai ir statybai turi teisę tik asmenys, įgiję architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą.